Členské příspěvky platí každý člen sokola. Když Vaše dítě dochází na více našich oddílů, členský příspěvek zaplatíte jen jeden na dané pololetí. Oddílové příspěvky platí člen daného oddílu a to také pololetně.

JSTE NOVÝM ČLENEM? NA PRVNÍ HODINU S SEBOU PROSÍM PŘINESTE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU. Lze ji zaslat také emailem na kancelar@sokolvelkyosek.cz

Výše členského příspěvku:

 • děti (0 – 18 let včetně) 200Kč / pololetí
 • dospělý (19 – 64 let včetně) 500 Kč / rok
 • senioři 65 let a více) 200 Kč / rok

Výše oddílového příspěvku (za pololetí):

 • sokolská všestrannost pondělí 400 Kč
 • sokolská všestrannost středa 400 Kč
 • sokolská všestrannost spojená s gymnastikou pátek 400 Kč
 • baseball – ročník 2013 a starší 950 Kč / ročník 2012 a mladší 850 Kč
 • šerm 400 Kč
 • dětská jóga 1400 Kč
 • zumba 1400 Kč
 • jóga pro dospělé 1600 Kč

Platby prosím provádějte na účet   2101677001 / 2010   (FIO banka).
Do zprávy příjemci uveďte jméno dítěte a kroužek. 
Jednou platbou můžete zaplatit všechny členské i oddílové příspěvky jednoho dítěte. Číslo účtu je stejné pro všechny platby. Variabilní symbol není žádný. Platbu proveďte nejpozději do konce ledna, resp. září.
Příklad: dítě chodí na gymnastiku, všestrannost v pondělí a šerm: Budete platit 200+400+400+400=1400. Do zprávy platby uvede rodič např.: Jan Novák, gym., všestrannost po, šerm.

Pokud je něco špatně nebo chcete něco vysvětlit, kontaktujte nás na emailu kancelar@sokolvelkyosek.cz. Na email pište i v případě, že chcete vystavit potvrzení o zaplacení příspěvku.