Členské příspěvky platí každý člen sokola. Když Vaše dítě dochází na více našich oddílů, členský příspěvek zaplatíte jen jeden na dané pololetí. Oddílové příspěvky platí člen daného oddílu a to také pololetně.

Většina oddílů funguje na pololetní bázi, dodržujeme školní prázdniny a svátky, bližší info se dozvíte níže či přímo na stránce Vašeho oddílu (příp. od oddílových vedoucích). Nezapomeňte se včas přihlásit na pokračování v oddíle pro další pololetí.
I. pololetí 2023/2024: 11.9.2023 – 4.2.2024
II. pololetí 2023/2024: 5.2.2024 – 30.6.2024

JSTE NOVÝM ČLENEM? NA PRVNÍ HODINU S SEBOU PROSÍM PŘINESTE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU. Lze ji zaslat také emailem na kancelar@sokolvelkyosek.cz

Výše členského příspěvku:

  • děti (0 – 18 let včetně) 200Kč / pololetí
  • dospělý (19 – 64 let včetně) 500 Kč / rok
  • senioři 65 let a více) 200 Kč / rok

Výše oddílového příspěvku (za pololetí):

Aktuální cenu naleznete v rezervačním systému.

Oddíly, které nejsou přihlašovány přes rezervační systém jsou sokolská všestrannost, šerm, stolní tennis, cvital, cvičení 60+. Zde se informace o přihlašování a platbách dozvíte přímo od vedoucích.

Platby prosím provádějte dle pokynů z rezervačního systému či dle pokynů vedoucího oddílu a to na účet   2101677001 / 2010   (FIO banka).
Variabilní symbol Vám bude vygenerován v rezervačním systémů či jej dostanete od vedoucí oddílu. Do zprávy příjemci uveďte jméno dítěte, můžete pro jistotu uvést také kroužek. 

Jednou platbou můžete zaplatit členský i oddílový příspěvek jednoho dítěte. Rezervační systém Vám tuto možnost automaticky nabídne.

Číslo účtu je stejné pro všechny platby. Všestrannost lze platit dohromady za PO+ST+PÁ (a všechny varianty).

Pokud jste v tíživé finanční situaci můžete využít příspěvek na volnočasové aktivity z projektu Aktivní město – více info Příspěvek na volnočasové aktivity z projektu Aktivní město.

Dále je možné využít příspěvky od zdravotních pojišťoven zaměřené na podporu volnočasových aktivit a pohybu, pro bližší informace o možnostech a podmínkách se informujte přímo u své zdravotní pojišťovny.

Pokud je něco špatně nebo chcete něco vysvětlit, kontaktujte nás na emailu kancelar@sokolvelkyosek.cz. Na email pište i v případě, že chcete vystavit potvrzení o zaplacení příspěvku.

ČINNOST ODDÍLŮ VE ŠK. ROCE 2023/2024

I. pololetí  – začátek cvičení v 37. týdnu (t.j. 11.9.-15.9.2023)
    – poslední hodina v 5. týdnu (t.j. 29.1.-2.2.2023 / pátek o týden dříve = prázdniny)

Necvičí se ve dnech školních prázdnin a státních svátků.

Státní svátky: 28.9.2023, 28.10.2023, 17.11.2023, 25.-26.12.2023, 1.1.2024
Podzimní prázdniny: 26.10.-27.10.2023
Vánoční prázdniny: 23.12.2023-2.1.2024
Pololetní prázdniny: 2.2.2024

PONDĚLNÍ ODDÍLY: začátek 11.9.2023 – celkem lekcí 19, necvičí se 25.12.2023 a 1.1.2024
ÚTERNÍ ODDÍLY: začátek 12.9.2023 – celkem lekcí 19, necvičí se 26.12.2023 a 2.1.2024
STŘEDEČNÍ ODDÍLY: začátek 13.9.2023 – celkem lekcí 20, necvičí se 27.12.2023
ČTVRTEČNÍ ODDÍLY: začátek 14.9.2023 – celkem lekcí 18, necvičí se 28.9.2023, 26.10.2023, 28.12.2023
PÁTEČNÍ ODDÍLY: začátek 15.9.2023 – celkem lekcí 18, necvičí se 27.10.2023, 17.11.2023, 29.12.2023

Přihlašování na 2. pololetí od 3.1.2024 – přednostně pro pokračující do 20.1.2024, poté donábor pro všechny.


II. pololetí – začátek cvičení v 6. týdnu (t.j. 5.2.-9.2.2024)
– poslední hodina v 26. týdnu (t.j. 24.6.-28.6.2024)

Necvičí se ve dnech školních prázdnin a státních svátků.

Státní svátky: 29.3.2024, 1.4.2024, 1.5.2024, 8.5.2024
Jarní prázdniny: 26. 2. – 3. 3. 2024
Velikonoční prázdniny: 28.3.2024
Letní prázdniny: 29.6.2024-1.9.2024

PONDĚLNÍ ODDÍLY: začátek 5.2.2024 – celkem lekcí 19, necvičí se 26.2.2024 a 1.4.2024
ÚTERNÍ ODDÍLY: začátek 6.2.2024 – celkem lekcí 20, necvičí se 27.2.2024
STŘEDEČNÍ ODDÍLY: začátek 7.2.2024 – celkem lekcí 18, necvičí se 28.2.2024, 1.5.2024, 8.5.2024
ČTVRTEČNÍ ODDÍLY: začátek 8.2.2024 – celkem lekcí 19, necvičí se 29.2.2024 a 28.3.2024
PÁTEČNÍ ODDÍLY: začátek 9.2.2024 – celkem lekcí 18, necvičí se 2.2.2024,1.3.2024 a 29.3.2024

Přihlašování na na další šk. rok přednostně pro pokračující do 15.8.2024, poté donábor pro všechny.