Kdo může žádat o příspěvek na volnočasové aktivity?
  • Rodiny s dětmi ve věku 3–18 let z celé ČR, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku „přídavek na dítě“, „příspěvek na péči“, „odměnu pěstouna“, nebo „příspěvek při pěstounské péči“.
    • Při žádosti o příspěvek doloží české rodiny v online systému Aktivní město dokument (v elektronickém formátu) „OZNÁMENÍ O PŘIZNÁNÍ DÁVKY“, nebo „OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ VÝŠE DÁVKY“, případně jiný obdobný dokument potvrzující přiznání dávky/příspěvku/odměny, vydaným Úřadem práce ČR.
  • Rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a jejich příjem nepřevyšuje 3,4násobek životního minima.
    • Při žádosti o příspěvek doloží ukrajinské rodiny v online systému Aktivní město dokument prokazující udělení mezinárodní ochrany formou azylu dítěti, na které je žádán příspěvek, a to vízem za účelem strpění pobytu, nebo doplňkové ochrany orgánem veřejné moci České republiky.
Na jaké aktivity mohu příspěvek využít?

Každý rodič, který vyhoví podmínkám obdrží 4 vouchery v hodnotě 500 Kč na každé dítě na školní pololetí. Vouchery je možné využít na různé aktivity, nebo všechny použít na stejnou aktivitu.

více info tady: https://www.darujemekrouzky.cz/pro-rodice/