Odesláním přihlášky se závazně přihlašujete do vybraného oddílu T.J. Sokol Velký Osek. V případě nejasností nás kontaktujte na email kancelar@sokolvelkyosek.cz nebo kontaktujte přímo vedoucí oddílu.

Informace k jednotlivým oddílům včetně kontaktů na vedoucí naleznete v sekci oddíly.

Odesláním přihlášky se zavazuji, že můj syn/dcera bude řádně plnit povinnosti člena T.J. Sokol, dodržovat Stanovy ČOS a absolvuje případné pravidelné zdravotní prohlídky umožňující vykonávat sportovní činnost.
Souhlasím, aby můj syn/má dcera cvičil/a, sportoval/a v T.J. Sokol.
Beru na vědomí, že rodiče mají přístup do cvičebních hodin jen na první hodinu svého dítěte a pak jen dle pokynů cvičitelů (trenérů) nebo na případné veřejné hodiny cvičení (netýká se oddílu R+D).

Informace a obsah souhlasu se zpracováním osobních údajů si prosím přečtěte zde.
(Otevře se v novém okně)