V současném gymnasťáku vše začalo se skautským oddílem Rejnoci, který si zde vybudoval klubovnu, které mimo to sloužila i jako spolková místnost pro naše oddíly. Poté, co Rejnoci odpluli ze sokolovny do jiných prostor, začali jsme zde budovat malý gymnastický sál, který v té době začal být žádoucí. Rozhodně to nebylo snadné, bylo třeba natahat topení, vyměnit okna, udělat nové rozvody i vytvořit zázemí s kuchyňkou a záchodem. Při té příležitosti jsme se pustili i do rekonstrukce vedlejší místnosti, v níž vznikl prostor pro masérnu, která ke sportu prostě patří :-).

Když byly všechny hrubé práce za námi, bylo třeba vymalovat a vybavit sál kobercem a potřebným náčinním. V současné době se do gymnasťáku přesunula řada našich nových oddílů pro děti i pro dospělé. Stále pokračujeme v jeho úpravách a přizpůsobování potřebám oddílů.