Členské příspěvky se platí jednou za kalendářní rok (většinou v lednu, pouze noví členové ho platí při přijetí do oddílu, tj. obvykle v září).

JSTE NOVÝM ČLENEM? NA PRVNÍ HODINU S SEBOU PROSÍM PŘINESTE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU. Lze ji zaslat také emailem na kancelar@sokolvelkyosek.cz

Výše členského příspěvku (roční):

  • děti (0 – 18 let včetně) 200Kč
  • dospělý (19 – 64 let včetně) 500 Kč
  • senioři 65 let a více) 200 Kč

Výše oddílového příspěvku (za pololetí):

  • sokolská všestrannost pondělí 400 Kč
  • sokolská všestrannost středa 400 Kč
  • sokolská všestrannost spojená s gymnastikou pátek 400 Kč
  • baseball 500 Kč
  • šerm 400 Kč
  • deskohraní 690 Kč
  • dětská jóga 800 Kč

Platby prosím provádějte na účet   2101677001 / 2010   (FIO banka).
Do zprávy příjemci uveďte jméno dítěte a kroužek. 
Jednou platbou můžete zaplatit všechny členské i oddílové příspěvky jednoho dítěte. Číslo účtu je stejné pro všechny platby. Variabilní symbol není žádný. Platbu proveďte nejpozději do konce ledna, resp. září.
Příklad: dítě chodí na gymnastiku, všestrannost v pondělí a šerm: V lednu bude platit 200+400+400+400=1400. V září již bez členského poplatku, tedy 400+400+400=1200. Do zprávy platby uvede rodič např.: Jan Novák, gym., všestrannost po, šerm.

Pokud je něco špatně nebo chcete něco vysvětlit, kontaktujte nás na emailu kancelar@sokolvelkyosek.cz. Na email pište i v případě, že chcete vystavit potvrzení o zaplacení příspěvku.