V klubu byly začátkem roku 2019 dokončeny rozvody elektřiny, všechny zednické práce a obklady. Kuchyně a chodba byly omítnuty a vyštukovány. Následně se všude vymalovalo, dodělala se barová deska, podium a vchodové dveře s obložkovými zárubněmi. V kuchyni zbývá obklad za pracovními stoly a dlažba. Povedlo se dostat klub do takového stavu, že se dá i pronajímat. V půlce roku jsme začali prostory občasně pronajímat, čímž jsme získali peníze na jeho další rekonstrukci. Po pár pronájmech jsme vyzkoušeli i „pronájem za práci“ což se nám dost svědčilo, nejen že jsme udělali daleko více práce, ale hlavně nám i díky tomu přibývali další zapálení bratři a sestry.
Díky tomu, že je rekonstrukce v této části budovy téměř hotova, začal se probouzet život v sokolovně, kromě oddílu deskohraní a muzicírování, se zde nahodile konají různé dobrovolnické akce, jejichž výdělek následně putuje v plné své výši na rekonstrukci těchto prostor.