Jedna z nejobtížnějších částí je naštěstí za námi. 24.8.2019 jsme začali, finální připojení a zabetonování poslední části proběhlo v prosinci. Začalo se od zadní části sokolovny – podél tělocvičny, mezi septiky z roku 1923 k budově kina a následně v půli chodby do prastarého sklepení. Před hlavním vchodem ze sklepení ven přímo do vakuové kanalizace. Cca 45 metrů, největší hloubka výkopu 170cm. Původně jsme doufali, že výkop na zahradě provede minibagr, poskytnutý za přátelskou cenu. V plánech nezanesené trubky a pokoutné jímky plné nevábného obsahu zhatili náš plán a my jsme neměli jinou šanci, než vzít lopaty do rukou. Začátek a zahrada byly relativně snadné, ale lokalizovat sklepní tunel, 150 cm pod úrovní chodby se zdálo nemožné, ale nakonec se podařilo. Ještě nás čekal poslední úsek, náměstíčko před hlavním vchodem do sokolovny, kryté dvěma vrstvami betonu a protkané telefonním, plynovým i elektrickým vedením. Nejen nezměrná dřina desítek dobrovolníků ve výkopu, ale i bratři na telefonu, kteří v neděli na devátou večerní, byly ochotni zvednout telefon a přivézt poslední chybějící kanalizační koleno, umožnili zdárné dokončení této části rekonstrukce a první slavnostní spláchnutí. Napojení na vakuovou kanalizaci zlobilo, ale díky vstřícnému obecnímu pracovníkovi, jsme po dni splachování přišli na problém a celý okruh zprovoznili. Díry v betonu se zabetonovaly, na dvoře zaházely a z venku by už nikdo
nepoznal, že se nějaká kanalizace dělala, ale funguje skvěle! Na této nestandardní části rekonstrukce, jsme ušetřili velké množství financí, které můžeme investovat do lepšího systému vytápění.